fbpx

Mohla by fotovoltika pokryť ročnú spotrebu Slovenska?

V súčasnosti dosahuje ročná spotreba elektrickej energie na Slovensku 30,5 terawatthodín (TWh), čo predstavuje 30 500 000 000 kilowatthodín (kWh). Koľko fotovoltických panelov by sme potrebovali, aby sme mohli pokryť ročnú spotrebu Slovenska energiou zo Slnka?

Koľko výkonu potrebujeme na pokrytie ročnej spotreby Slovenska?

Jeden kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov ročne vyprodukuje priemerne 1 100 kWh elektrickej energie. Táto hodnota vychádza z našich vlastných inštalácií, na ktorých monitorujeme jednotlivé panely a používame ju ako referenčnú ročnú produkciu fotovoltických systémov. 

Pokryť ročnú spotrebu Slovenska dokáže 27 750 000 kW inštalovaného výkonu vo fotovoltických paneloch. 

Na Slovensku bolo ku koncu roka 2023 nainštalovaných približne 800 MW, t. j. 800 000 kW fotovoltických elektrární (z toho až 80 % tvoria elektrárne inštalované na strechách), čo predstavuje 3 % teoreticky potrebného inštalovaného výkonu.  

Koľko fotovoltických panelov dokáže pokryť ročnú spotrebu Slovenska?

Pre výpočet potrebného počtu fotovoltických panelov použime najúčinnejší a najvýkonnejší panel z našej ponuky, JA SOLAR JAM72D40 – 580Wp s účinnosťou 22,5 %. 

Na dosiahnutie inštalovaného výkonu, ktorý by pokryl ročnú spotrebu Slovenska, budeme potrebovať 47 844 827 ks takýchto panelov alebo 123 267 412 m2 plochy panelov (123,3 km2). 

fotovoltické panely na poli

Z nášho pohľadu je ideálnym riešením umiestnenie panelov na strechy domov a priemyselných objektov, nakoľko nedochádza k zaberaniu pôdy. Navyše, takto inštalované panely svojim tieňom znižujú prehrievanie strešnej krytiny. V realite však takéto umiestnenie nie je vždy možné. Preto sa fotovoltické panely umiestňujú aj na neúrodnú, či inak nevyužiteľnú pôdu (napr. na zakonzervované skládky odpadu). Pri takomto type inštalácie potrebujeme počítať približne s dvojnásobkom plochy z dôvodu potrebných rozostupov kvôli vrhanému tieňu panelov. 

Teoretickú spotrebu Slovenska by sme výhradne pozemnou inštaláciou dokázali pokryť na ploche cca 250 km2, čo je 0,5 % rozlohy Slovenska. 

Fotovoltika nie je jediným riešením

Podiel obnoviteľných zdrojov (ďalej len OZE) v energetickom mixe SR je 13 %, pričom energia zo Slnka tvorí len 3 %. Prirodzene sa preto odporúča v rámci energetického mixu zdroje diverzifikovať. Zároveň sa musí k dosiahnutiu čistejšieho životného prostredia zvýšiť podiel OZE. Splniť cieľ môžeme aj použitím iných zdrojov, napríklad veterných turbín či vodných elektrární, prípadne bioplynových staníc.

V prípade masívneho využívania OZE sa musí súčasne riešiť aj akumulácia energie batériovými úložiskami, vodnými prečerpávacími stanicami, prípadne optimalizáciou riadenia celej elektrickej sústavy.

fotovoltické panely a veterné turbíny

Inštalácia fotovoltických panelov (najmä na strechy) predstavuje podstatne menší zásah do vzhľadu krajiny ako veterná turbína či vodné dielo. Navyše, nespornou výhodu je možnosť inštalácie v podmienkach rodinných domov. To pri iných spomenutých druhoch zelenej energie spravidla nie je možné. Tiež ekonomická dostupnosť je výrazne v prospech fotovoltiky. 

Ako všetky obnoviteľné zdroje, aj fotovoltické panely pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov. Svoju uhlíkovú stopu dorovnajú po približne 3,25 roka prevádzky, pričom záruka výrobcu na panel je 25 až 30 rokov. Predpokladaná životnosť presahuje túto hodnotu. 

Samotná výroba elektriny z panelu je bezemisná a bezhlučná, pričom systém ako taký spravidla nevyžaduje servis (mimo pravidelných revízií).  Ak o fotovoltike uvažujete aj vy, kontaktujte nás