fbpx

Správnym umiestnením fotovoltických panelov dosiahnete maximálny výkon

Fotovoltické panely konvertujú slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Ide o technológiu, ktorá má v súčasnosti významný potenciál. Znižuje závislosť od fosílnych palív a prispieva k ochrane životného prostredia. Ich popularita rastie, a to nielen pre ich ekologickú výhodu, ale aj pre schopnosť znižovať náklady na energie. Využívajú ich nielen domácnosti, ale aj veľké komerčné a priemyselné firmy. Rozhodujúce však je ich správne umiestnenie. Musíte zvážiť množstvo faktorov, ako je orientácia, sklon a miesto, kde ich chcete mať. My vám radi poradíme. Ak uvažujete o fotovoltických paneloch, kontaktujte nás, pretože s našou pomocou lepšie porozumiete celému fotovoltickému procesu.

Kam umiestniť fotovoltické panely

Ak chcete, aby vaše fotovoltické panely dosiahli maximálny výkon, určite dobre zvážte, ktoré miesto je pre ich inštaláciu najvhodnejšie.  

Rôzne klimatické podmienky môžu ovplyvniť panely rôznym spôsobom, preto je dôležité zvážiť aj to, aký typ panelov je najvhodnejší pre konkrétnu oblasť, a brať do úvahy nielen teplotu, ale aj množstvo vlhkosti a zrážok. V oblastiach s vysokým počtom slnečných dní dosiahnete naozaj významnú produkciu solárnej energie.

Všetky vyššie spomenuté faktory by ste mali zvážiť ešte pred kúpou fotovoltických panelov. Zistite si všetko o intenzite slnečného žiarenia v oblasti, kde bývate. Pomôže vám to naplánovať inštaláciu fotovoltických panelov a využiť ich naozaj naplno. Niektoré oblasti môžu mať totiž výrazné rozdiely v intenzite slnečného žiarenia v rôznych ročných obdobiach, čo tiež môže ovplyvniť množstvo vyrobenej energie počas roka. Výhodou však je, že v období, keď vyrobíte viac energie, si ju môžete uskladniť a použiť v obdobiach, keď jej vyrábate menej.

Muž v žltej prilbe a oranžovej veste kontroluje umiestnenie fotovoltických panelov
Inštaláciu fotovoltických panelov by ste mali nechať na odborníkov.

My v DD Energy vám radi pomôžeme maximalizovať výkon vášho solárneho systému. Vieme, že je nevyhnutné minimalizovať alebo aj úplne odstrániť akékoľvek prekážky, ktoré by mohli panely zatieniť. Môže byť potrebné orezať stromy, presunúť určité objekty alebo urobiť iné úpravy, ktoré zabezpečia optimálne osvetlenie panelov.

Aký sklon fotovoltických panelov je najvhodnejší

Sklon ovplyvňuje množstvo slnečného žiarenia, ktoré môžu panely zachytiť, a tým aj celú výkonnosť solárneho systému.

Pri výpočte ideálneho sklonu hrá dôležitú úlohu geografická šírka. Vo vyšších zemepisných šírkach odporúčame panely mierne natočiť, aby boli viac kolmé na slnečné lúče počas celého roka.

Okrem geografickej šírky a sezónnych rozdielov je dôležité prispôsobiť sklon panelov konkrétnym podmienkam na mieste inštalácie. To znamená, že by ste mali dobre zvážiť lokálne faktory, ako sú napríklad miestne tieňové obštrukcie a topografia terénu. Takto optimalizovaným sklonom zabezpečíte, že solárny systém vygeneruje dostatok energie na pokrytie vašich elektrických potrieb a zároveň maximalizuje aj návratnosť investície.

V našich podmienkach odporúčame nastaviť sklon panelov na hodnotu 20 až 35 stupňov od horizontálnej roviny. Toto nastavenie je vhodné pre väčšinu oblastí na Slovensku a zabezpečí celoročnú energetickú produkciu.

Prečo je dôležitá orientácia fotovoltických panelov

Optimálna orientácia fotovoltických panelov zabezpečí, že panely počas dňa zachytia čo najviac slnečného žiarenia.

Koľko slnečného žiarenia fotovoltické panely počas dňa zachytia ovplyvňuje, samozrejme, aj ich výkon a množstvo vyrobenej energie.

Panelový systém natočený na juh sa považuje za ideálny v regiónoch s miernym až vysokým slnečným žiarením. Orientácia na východ je užitočná v prípadoch, keď je potrebné dosiahnuť maximálnu produkciu energie hlavne v ranných hodinách. Smerovanie na západ je ideálne pre systémy, ktoré majú zabezpečiť vyšší výkon počas popoludňajších hodín. Natočenie na sever sa používa len zriedka, ale môže byť užitočné v prípade, keď nie je k dispozícii iná možnosť.

V našich podmienkach odporúčame orientovať fotovoltické panely smerom na juh. Tak dosiahnete ich maximálny výkon. Budú zachytávať slnečné žiarenie takmer počas celého dňa, pretože slnko sa v severnej hemisfére, kam patrí aj Slovensko, pohybuje od východu na západ a je najviac viditeľné na juhu.

Plán domu so správnym umiestnením fotovoltických panelov
Dôležitým faktorom je sklon a orientácia fotovoltických panelov.

Keďže ideálna orientácia fotovoltických panelov a ich sklon sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych miestnych podmienok, ako je topografia terénu, existujúce tieňové obštrukcie a miestne klimatické faktory, odporúčame konzultovať ich inštaláciu s odborníkom na solárne energetické systémy.

My v DD Energy vám radi poskytneme cenné rady týkajúce sa vhodnej veľkosti systému, typu panelov a ich umiestnenia. Zhodnotíme miesto inštalácie, lokálne klimatické podmienky aj vaše energetické potreby a navrhneme vám ideálny solárny systém. S našou pomocou dosiahnete optimálny výkon, znížite náklady na energie a zabezpečíte si dlhodobú spoľahlivosť vášho solárneho systému. Môžete sa tešiť na energetickú nezávislosť, nevyčerpateľný zdroj energie a zníženie nákladov na elektrickú energiu. Zistite viac o našej ponuke.