fbpx

Solárne kolektory vs. fotovoltické panely: rozdiely a výhody

Solárne systémy sú v súčasnosti jednou z najlepších alternatív k fosílnym palivám a môžu pomôcť znížiť závislosť od nich. Pomáhajú zabezpečiť stabilné a lacnejšie zdroje energie pre domácnosti aj firmy. Solárne kolektory a fotovoltické panely sú dva základné druhy solárnych systémov, ktoré využívame na výrobu čistej energie z obnoviteľných zdrojov. Solárne kolektory sú zariadenia, ktoré slúžia na získavanie tepla zo slnečného žiarenia. Používame ich hlavne na ohrev vody. Na druhej strane, fotovoltické panely, ktoré tiež nazývame solárnymi panelmi, slúžia na produkciu elektrickej energie zo slnečného žiarenia.

Solárne kolektory: výhody a nevýhody ich využitia v domácnostiach

Solárne kolektory sú zariadenia, ktoré slúžia na získavanie tepla zo slnečného žiarenia. Skladajú sa z rôznych komponentov, ktoré umožňujú zber slnečnej energie a jej premenu na teplo. Využívajú slnečnú energiu, ktorá je čistým a obnoviteľným zdrojom. Preto ich považujeme za ekologické. Používanie solárnych kolektorov môže výrazne znížiť náklady na ohrev vody v domácnostiach. Nevyžadujú si takmer žiadne náklady na údržbu, pretože sú jednoduché na obsluhu a majú dlhú životnosť.

Fotovoltické panely: výhody a nevýhody ich využitia v domácnostiach

Fotovoltické panely sú zariadenia, ktoré využívajú fotovoltický efekt na prevod energie slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Každý fotovoltický panel sa skladá z množstva fotovoltických buniek, ktoré sú vyrobené z polovodičových materiálov. Pri dopade slnečného žiarenia na fotovoltickú bunku sa elektróny v nej uvoľnia a vytvoria elektrický prúd.

Fotovoltické panely produkujú čistú energiu. Nevytvárajú emisie skleníkových plynov ani inak neznečisťujú ovzdušie. Preto sú ekologickou alternatívou k tradičným metódam produkcie energie. Umožňujú vyrábať vlastnú elektrickú energiu. Nezávislosť od verejnej siete je veľkou výhodou. Fotovoltické panely majú tiež relatívne nízke náklady na údržbu a vyžadujú len občasnú kontrolu. Počiatočné náklady na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov môžu byť síce vysoké, ale v dlhodobom horizonte sa vrátia v podobe úspor na energiách. Sú však závislé od slnečného žiarenia. Takisto ako solárne kolektory aj fotovoltické panely potrebujú dostatočný priestor na inštaláciu, a to buď na streche domu, alebo na pozemku. Cena fotovoltických panelov sa líši v závislosti od mnohých faktorov vrátane veľkosti systému, kvality materiálov, výkonu a typu inštalácie.

fotovoltické panely na zelenej lúke
Fotovoltické panely majú množstvo výhod

Porovnanie solárnych kolektorov a fotovoltických panelov

Solárne kolektory a fotovoltické panely sú zdroje obnoviteľnej energie, ktoré môžu byť využité na získanie elektrickej energie alebo na ohrev vody. Princíp fungovania je však odlišný. Solárne kolektory fungujú na základe tepelného efektu slnečného žiarenia. Keď slnečné lúče zasiahnu kolektor, absorbuje sa teplo, ktoré ohrieva kvapalné médium v kolektore. Ohriate kvapalné médium potom cirkuluje do zásobníka teplej vody. Takto je možné solárne kolektory používať na rôzne účely, ako je napríklad ohrev domácej vody. Na druhej strane, fotovoltické panely fungujú na základe fotoelektrického efektu, keď sa fotóny slnečného žiarenia stretnú s polovodičovými materiálmi a vyprodukujú prúd elektrického náboja. Tento prúd potom môže byť použitý na napájanie elektrických zariadení.

Hlavnou výhodou solárnych kolektorov je, že môžu poskytnúť vyššiu úroveň tepelnej energie. Fotovoltické panely však majú na druhej strane výhodu v tom, že produkujú elektrickú energiu, ktorá môže byť uložená a použitá na rôzne účely. Sú tiež menej náročné na údržbu a majú dlhšiu životnosť ako solárne kolektory. S ohrevom vody si však tiež poradia.

Matka s malým synom pri fotovoltických paneloch
Fotovoltické panely sú investíciou do budúcnosti

Výhody investovania do solárnych systémov pre domácnosti

Solárne kolektory a fotovoltické panely pomáhajú šetriť energiu pre domácnosti, pretože dokážu vyrábať čistú a obnoviteľnú energiu priamo zo slnka. Využitím týchto solárnych systémov v domácnostiach je možné znížiť náklady na energie z obvyklých zdrojov a pritom minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Solárne systémy môžu byť v domácnostiach využité rôznym spôsobom. Solárne kolektory používame na získavanie tepla a na ohrev teplej vody pre domácnosť. Fotovoltické panely na výrobu elektriny, ktorá býva použitá priamo v domácnostiach alebo odoslaná do elektrickej siete a využívaná inde.

Investovanie do solárnych systémov je výhodné z mnohých hľadísk. Pri výbere solárneho systému je dôležité zvážiť všetky výhody a nevýhody a zvoliť taký systém, ktorý najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám danej domácnosti. Pri výbere solárnych kolektorov preto zvažujeme potrebnú plochu na inštaláciu a potrebu na ohrev teplej vody. Pri výbere fotovoltických panelov sa zameriavame na výkon a veľkosť, ktoré by mali zodpovedať spotrebe elektriny v domácnostiach. Treba tiež zvážiť náklady na nákup a inštaláciu solárnych systémov a zhodnotiť ich návratnosť. Výsledkom však bude ušetrenie peňazí na energiách a prispôsobenie sa ekologickejšiemu spôsobu využívania energie. V prípade, že si nie ste istí alebo máte otázky, sme tu pre vás. S čím vám môžeme poradiť?