fbpx

Lokálny zdroj alebo ako firmy môžu znížiť náklady na elektrinu

O znižovaní nákladov na elektrinu a ďalších výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie sa hovorí stále viac. Investícia do fotovoltických panelov je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť náklady na energie firmy. Správne navrhnutý lokálny zdroj výrazne zníži firmám náklady na elektrickú energiu, a prispeje tak ich udržateľnosti.

Lokálny zdroj na firme a jeho inštalovaný výkon

Ak zvažujete fotovoltickú inštaláciu, je dôležité brať do úvahy maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) pre odberné miesto. Tento ukazovateľ určuje, aký maximálny výkon fotovoltických panelov je možné na danú firmu inštalovať. Túto hodnotu definuje distribučná spoločnosť. Pri plánovaní lokálneho zdroja na firme musíme myslieť na to, aby výkon fotovoltických panelov v žiadnom prípade neprekročil hodnotu MRK.

Pripravte sa na Zelenú podnikom

Mikro, malé a stredné podniky (MSP) majú jedinečnú šancu získať finančný príspevok na inštaláciu fotovoltiky. Oprávnenými žiadateľmi o príspevok Zelená podnikom sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a majú ročný obrat maximálne 50 miliónov eur alebo bilančnú sumu maximálne 43 miliónov eur.

Národný program Zelená podnikom je pilotným projektom s cieľom podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP. Aby sa zabezpečilo hospodárne využívanie výdavkov, stanoví sa aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) avizuje spustenie výzvy v druhom štvrťroku roka 2024.

Technik kontroluje účinnosť fotovoltických panelov

Povinnou súčasťou žiadosti o príspevok z projektu Zelená podnikom bude aj predloženie energetického auditu. Už teraz sa teda môžete na inštaláciu vášho lokálneho zdroja pripraviť. Energetický audit totiž musí byť vypracovaný ešte pred podaním žiadosti.V prípade záujmu sa obráťte na nás. O energetický audit sa postaráme a všetku administratívu, samozrejme, vyriešime za vás. 

Máte záujem o dotáciu?

Využite našu kalkulačku na výpočet nároku na dotácie. Spolu navrhneme vašu fotovoltickú elektráreň, vytvoríme zmluvu o diele, dohodneme kalendár platieb, pomôžeme vám s podaním žiadosti a pritom neplatíte žiadnu zálohu. Vybudujeme fotovoltickú elektráreň, overíme jej funkčnosť a zaškolíme obsluhu.

Na D&D Energy sa môžete spoľahnúť, pretože ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, na inštaláciu využívame výhradne komponenty od renomovaných výrobcov a vybavíme za vás všetku administratívu. Aj preto sme oprávneným zhotoviteľom v programe Zelená podnikom.