fbpx

Fotovoltika – investícia do slnečnej budúcnosti

Tradičné metódy získavania energie, ako sú napríklad fosílne palivá, nám slúžili naozaj veľmi dlho. Náklady však boli vysoké a navyše mali aj negatívny vplyv na životné prostredie. Okrem toho, v súčasnosti asi každý z nás stojí pred problémom rastúcich nákladov na energie. Zasahuje to nielen podniky a veľké fabriky, ale aj domácnosti.

Každý z nás hľadá udržateľnejšiu alternatívu získavania energie. Tou sú obnoviteľné zdroje. Už len to, že by sme mohli získať elektrinu bez škodlivého uvoľňovania skleníkových plynov a znečisťovania ovzdušia, mnohých ihneď presvedčí o tom, že fotovoltiku doma jednoducho potrebujú mať. Nemusia sa už viac trápiť s neustále sa zvyšujúcimi účtami za elektrickú energiu. Tiež sa nemusia spoliehať na fosílne palivá, ale môžu sa veľmi jednoducho presunúť k energeticky nezávislejšiemu životnému štýlu.

Nechajte si aj vy nainštalovať fotovoltické panely na strechu vášho domu alebo na fasádu budovy, v ktorej bývate. Vyrábajte si vlastnú elektrinu priamo zo slnečného žiarenia. Znížte vašu závislosť od konvenčných energetických zdrojov. Pomôžte minimalizovať emisie skleníkových plynov a prispejte k ochrane planéty pre budúce generácie.

Oplatí sa fotovoltika?

Dlhodobo je fotovoltika veľmi výhodnou investíciou. Má potenciál výrazne znížiť energetické náklady a prispieť aj k ochrane životného prostredia. Predtým, než sa však pre ňu rozhodnete, mali by ste zvážiť určité faktory, ktoré môžu ovplyvniť, aké výhody pre vás bude mať a aká bude návratnosť tejto investície.

Náklady na inštaláciu fotovoltického systému určite nie sú zanedbateľné. Odvíjajú sa od veľkosti systému, od typu fotovoltických panelov, od inštalačných nákladov, ale aj od rôznych doplnkových služieb. Môžete si však byť istí, že už veľmi rýchlo si všimnete nižšie mesačné náklady na energie. Budete si totiž vyrábať svoju vlastnú elektrinu zo slnečného žiarenia, a znižovať tak spotrebu energie z elektrickej siete. Výhodné je však aj to, že ak vyrobíte viac energie, ako dokážete spotrebovať, jednoducho ju predáte. A ak je pre vás dôležité aj chránenie životného prostredia, môžete si byť istí, že robíte správne rozhodnutie, pretože fotovoltika znižuje emisie skleníkových plynov.

Návratnosť investície do fotovoltiky sa, samozrejme, neobjaví ihneď. Určite však začne generovať zisk. Už v priebehu prvých rokov budete cítiť, že to naozaj funguje. Iste, zisk sa môže líšiť podľa miestnych podmienok alebo podľa veľkosti fotovoltického systému či podľa jeho výkonu. Môžete však očakávať, že najbližších dvadsať rokov budete z tejto investície profitovať.

Plánovanie fotovoltického systému a jeho výhody do budúcnosti.
Investovať do fotovoltického systému sa naozaj oplatí. Môžete sa tešiť na dlhodobé úspory a dobrý pocit z toho, že chránite našu planétu.

Koľko fotovoltických panelov potrebujem?

To, koľko fotovoltických panelov budete potrebovať, samozrejme, závisí od niekoľkých faktorov, ako je napríklad spotreba elektrickej energie vo vašej domácnosti, veľkosť fotovoltických panelov, ich účinnosť, ale aj miestne klimatické podmienky, ktoré napríklad súvisia s geografickou polohou alebo s orientáciou strechy či dostupnosťou miesta, kde budú fotovoltické panely inštalované.

Začnite tým, že odhadnete, akú spotrebu elektrickej energie máte. Prezrite si účty za elektrinu z minulých mesiacov a analyzujte vašu priemernú mesačnú spotrebu. Nebojte sa v tomto kroku požiadať o radu odborníka. Dôležité sú čo najpresnejšie údaje. Keď už viete, aká je vaša priemerná spotreba energie, môžete si vypočítať jej približné množstvo, ktoré budete potrebovať na mesiac. Na základe priemerných hodnôt slnečného žiarenia, čo závisí od toho, kde žijete, si podľa výkonu fotovoltického panela môžete tiež vyrátať, koľko ich budete potrebovať.

Odporúčame v tomto kroku čo najviac spolupracovať s odborníkom. Len ten, kto sa vo fotovoltike vyzná, vám pomôže vytvoriť optimálne riešenie, ktoré bude naozaj ideálne vo vašich podmienkach. Budeme radi, ak nás v tomto kroku kontaktujete a vysvetlíme vám všetko potrebné.

Odborník v pracovnom odeve kontrolujúci správnosť inštalácie fotovoltických panelov
Koľko fotovoltických panelov budete potrebovať ovplyvňuje mnoho faktorov. Kontaktujte preto odborníka, ktorý vie, na čo sa má zamerať.

Maximálna energetická účinnosť

Ďalším z udržateľných riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je solárny ohrev vody. Využite slnečnú energiu aj na tento účel.

V prípade, že fotovoltika vyrobí viac elektriny, ako pre domácnosť potrebujete, môžete nadbytočnú elektrinu presmerovať do systému solárneho ohrevu vody. To znamená, že vodu ohrejete zvyškovou solárnou elektrinou namiesto toho, aby ste ju predali do elektrickej siete. Takouto kombináciou fotovoltických panelov a solárneho ohrevu vody zvyšujete a skutočne maximalizujete efektivitu využívania slnečného žiarenia.

Keď sú ceny elektriny vysoké, výhodnosť investície do fotovoltiky sa zvyšuje. A keď je tu predpoklad, že by ceny elektriny mohli rásť aj v budúcnosti, fotovoltika sa stáva naozaj výhodnou a dlhodobou investíciou. Vytvorením vlastnej elektriny sa totiž zabezpečíte proti budúcemu zvyšovaniu nákladov na energie. Navyše, v poslednom období solárna energia výrazne pokročila a stala sa konkurencieschopnou alternatívou k tradičným zdrojom energie.