fbpx

Fotovoltika a solárna energia: ako fungujú fotovoltické panely

V dnešnom svete, kde sa udržateľnosť a ekologické riešenia stávajú stále dôležitejšou témou, sa čoraz viac ľudí snaží využívať alternatívne zdroje energie. Jedným z najohromujúcejších objavov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je fotovoltika a solárna energia. Fotovoltické panely sa stali symbolom nového veku energetiky a predstavujú fascinujúcu technológiu. Ale ako presne fungujú?

História fotovoltických panelov

Vedeli ste, že objavenie fotovoltického javu siaha až do 19. storočia? V roku 1839 francúzsky fyzik Alexandre Edmond Becquerel objavil a opísal fotovoltický jav. Zistil totiž, že niektoré materiály po osvetlení produkujú elektrický prúd.

V 50. rokoch 20. storočia vedci objavili význam polovodičových materiálov. Polovodiče, ako je napríklad kremík, sa ukázali pre tvorbu fotovoltických buniek ako najvhodnejšie. Je to druhý najrozšírenejší prvok na zemi a v určitých podmienkach má schopnosť viesť elektrický prúd. Ide o stabilný materiál s vysokou účinnosťou pri prevode slnečnej energie na elektrickú. Kremíkové fotovoltické panely tak majú  dlhú životnosť a sú odolné proti vonkajším vplyvom.

V roku 1954 vytvorili Daryl Chapin, Calvin Fuller a Gerald Pearson prvú fotovoltickú bunku. V 60. rokoch sa fotovoltické bunky začali využívať i komerčne. Uplatnenie našli aj pri vesmírnych misiách. Slúžili na získanie energie zo slnečného žiarenia a na napájanie elektroniky v satelitoch.

Výskum a vývoj fotovoltických panelov sa neustále zlepšoval. Vedci vyvinuli rôzne typy fotovoltických buniek s rôznymi vlastnosťami. Postupom času sa zvýšila aj účinnosť fotovoltických panelov. V súčasnosti dochádza k enormnému rozširovaniu fotovoltiky. Používa sa nielen na komerčné, ale aj domáce účely.

Fotovoltické panely na streche rodinného domu
Fotovoltické panely sa stali bežným prvkom na strechách domov.

Odhaľte tajomstvo fotovoltických panelov

Základnými stavebnými kameňmi fotovoltických panelov sú fotovoltické bunky vyrobené z polovodičov.

Fotovoltické panely pracujú na princípe absorpcie fotónov zo slnečného svetla. Keď fotóny dopadnú na povrch fotovoltických buniek, absorbujú ich materiály v bunke, čo spôsobí uvoľnenie elektrónov. Elektróny sa stávajú voľné a môžu sa pohybovať. Následne sú uvoľnené do vodičovej vrstvy bunky, čím vzniká elektrický prúd. Ten sa zhromažďuje a vedie k pripojeným zariadeniam alebo do elektrickej siete.

Žena ukazujúca cez videohovor, ako bude fungovať inštalovaný fotovoltický systém.
Už viete, ako bude fungovať váš fotovoltický systém.

Výstupné napätie a výkon fotovoltických panelov závisí od rôznych faktorov. Vývoj technológie fotovoltických panelov však pokračuje a smeruje k zvýšeniu výstupného výkonu, zlepšeniu účinnosti a zníženiu nákladov. To umožňuje lepšie využívať solárnu energiu.

Ako využiť solárnu energiu naplno

Solárna energia a fotovoltické panely majú v bežnom živote naozaj široké uplatnenie a stále nachádzame nové spôsoby, ako naplno využiť solárnu energiu.

Fotovoltické panely sa čoraz častejšie inštalujú na strechy domov. Produkujú čistú energiu, ktorú môžete využiť na napájanie spotrebičov. Vďaka solárnym systémom na domoch môžete znížiť spotrebu elektrickej energie z elektrickej siete.

Fotovoltické panely sa používajú aj na zohrievanie vody pre domácnosti. Využívajú slnečné žiarenie na ohrev vody a môžu výrazne znížiť náklady na energiu. Slnečné svetlo je možné využiť i na solárne osvetlenie. Napájanie vonkajších osvetľovacích systémov na slnečné svetlo je naozaj efektívne. Toto riešenie je vhodné tak pre verejné osvetlenie, ako aj pre domáce alebo záhradné svetlá.

Aj mnoho komerčných budov a podnikov v súčasnosti investuje do fotovoltických panelov na svojich strechách. Chcú si vyrábať vlastnú elektrickú energiu, znižovať náklady a zbaviť sa závislosti od tradičných zdrojov energie. Takéto rozhodnutie má pre firmy aj iný zmysel. Podporuje ich dobrý imidž a vytvára fluidum firmy, ktorá chce chrániť životné prostredie.

Slnečná energia sa môže využívať tiež na nabíjanie elektrických vozidiel. Stáva sa čoraz integrovanejšou súčasťou našich každodenných životov. Jej využívaním prispievame k ochrane životného prostredia a znižujeme emisie skleníkových plynov, preto stále častejšie vznikajú aj solárne elektrárne, zoskupenia solárnych panelov, ktoré produkujú elektrickú energiu vo veľkom.

Fotovoltické panely v solárnej elektrárni z vtáčej perspektívy
Solárne elektrárne môžu dodávať energiu pre verejný distribučný systém alebo zásobovať odľahlé oblasti a komunity.

Fotovoltika a solárna energia pre udržateľnú budúcnosť

Fotovoltika a solárna energia nám otvárajú dvere k udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu spôsobu života. Fotovoltické panely prinášajú nielen ekonomické výhody, ale aj možnosť znížiť závislosť od fosílnych palív. Ich fascinujúci mechanizmus využíva slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie. Ak chceme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre seba a pre našu planétu, je čas začať objavovať a využívať potenciál fotovoltiky a solárnej energie.