fbpx

Fotovoltaika – nesprávne slovo, ale správne riešenie

V súčasnosti sa čoraz populárnejším spôsobom výroby elektrickej energie stáva fotovoltaika. Je to technológia, ktorá umožňuje zmeniť slnečnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotovoltaických panelov. Aj napriek tomu, že tento spôsob výroby energie sa využíva už desiatky rokov, stále častejšie sa používa nesprávne slovo fotovoltaika. Správne slovo je v skutočnosti fotovoltika.

Aj keď sa slová fotovoltaika a fotovoltaický panel používajú pomerne často, v skutočnosti nie sú správne. Hovoríme o fotovoltike a fotovoltických paneloch. Aj napriek týmto diskusiám týkajúcim sa slov je fotovoltika obľúbenou technológiou, pretože je jednoduchá, efektívna a udržateľná.

Fotovoltika – správne riešenie na získanie elektrickej energie

Fotovoltika je v súčasnosti jeden z najefektívnejších spôsobov výroby elektrickej energie. Hoci existujú aj rôzne iné solárne technológie, práve fotovoltika sa stáva čoraz rozšírenejšou. Existuje totiž niekoľko výhod fotovoltiky oproti iným zdrojom energie.

Fotovoltické panely sú tiché. Nevyžadujú na svoju prevádzku žiadne palivo. Ide teda o udržateľnú technológiu, ktorá nevytvára emisie skleníkových plynov ani inak neznečisťuje ovzdušie. Okrem toho, fotovoltické panely sú vhodné pre domácnosti, ale aj veľké priemyselné firmy. Sú relatívne jednoduché na inštaláciu a údržbu. Nemajú totiž žiadne pohyblivé časti, ktoré by sa mohli opotrebovať alebo pokaziť.

Ako fotovoltické panely menia solárnu energiu na elektrickú

Fotovoltické panely využívajú fotoelektrický efekt. To im umožňuje zmeniť slnečnú energiu na elektrickú. Obsahujú fotovoltické bunky z polovodičových materiálov. Keď na tieto bunky dopadne slnečné svetlo, vznikne v nich elektrické napätie, ktoré spôsobí pohyb elektrónov. V jednoduchosti povedané, zachytíme tento pohyb a využijeme ho na výrobu elektrickej energie.

Fotovoltické panely menia solárnu energiu na energiu elektrickú

Výkon fotovoltického panelu závisí od mnohých faktorov. Spomeňme napríklad intenzitu slnečného žiarenia, teplotu, orientáciu a sklon, ale aj kvalitu panelu. Na zabezpečenie optimálneho výkonu fotovoltického systému nemusíte myslieť ani na náročnú a pravidelnú údržbu, pretože nepotrebuje takmer žiadnu starostlivosť. Čistí sa sám, napríklad aj vďaka dažďu.

Využitie fotovoltiky – od domácností až po priemysel

V domácnostiach sa fotovoltika najčastejšie využíva na výrobu elektrickej energie pre vlastnú potrebu. Fotovoltické panely inštalujeme na strechy domov alebo do záhrady a slúžia na napájanie spotrebičov, svetiel a podobne. V prípade prebytku energie je možné uložiť ju do batérií alebo odovzdať do siete.

V priemysle sa fotovoltika využíva v rôznych odvetviach. V energetike predovšetkým na výrobu elektrickej energie. V automobilovom priemysle má tiež niekoľko využití, ktoré zvyšujú efektívnosť vozidiel a súčasne prispievajú k ochrane životného prostredia. Ďalšie využitie nachádza fotovoltika v odvetviach, ako sú telekomunikácie a poľnohospodárstvo, ale aj v oblastiach, kde nie sú k dispozícii siete elektrickej energie.

Dom s fotovoltickými panelmi na streche
Fotovoltika sa využíva v domácnostiach i v priemysle

Aká je budúcnosť fotovoltiky

Fotovoltická technológia sa neustále vyvíja. V súčasnosti predstavuje jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí energetiky. S vývojom nových materiálov a procesov sa zároveň zvyšuje aj efektívnosť a znižujú náklady na výrobu. V budúcnosti preto očakávame významný nárast využitia fotovoltiky.

Významný prínos by mohla mať integrácia fotovoltiky do bežnej architektúry budov. Slúžila by nám nielen na výrobu energie, ale bola by aj súčasťou estetického dizajnu a stala sa štandardom. Ďalšou perspektívou využitia fotovoltiky je ukladanie prebytočnej energie a jej následné využitie. To by umožnilo využitie fotovoltického systému aj v oblastiach s nízkou intenzitou slnečného žiarenia.

Toto všetko nasvedčuje tomu, že fotovoltika má naozaj veľký potenciál a dokáže zmeniť energetický sektor. Zároveň však prispieva k ochrane životného prostredia.

Výhody a využitie fotovoltiky v rôznych odvetviach

Existuje mnoho výhod fotovoltiky. Je to čistý obnoviteľný zdroj energie, ktorý nevytvára emisie a neznečisťuje životné prostredie. Fotovoltické panely majú dlhú životnosť, môžete s nimi počítať aj na viac ako 30 rokov. Sú spoľahlivé a v dlhodobom časovom horizonte i ekonomicky výhodné. Fotovoltiku je možné využiť v mnohých priemyselných odvetviach, ale aj v domácnostiach.

Ak máte záujem o fotovoltické panely a uvažujete o ich inštalácii, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s výberom optimálneho riešenia pre vašu domácnosť alebo firmu. Zodpovieme vám všetky otázky. Naši odborníci vám poskytnú kompletné informácie o výhodách tohto systému. Inštalácia fotovoltických panelov je totiž investíciou do vašej budúcnosti.